Türkiye’de Helâl Turizm, Meslek Standartları, Mesleki Yeterlilikler ve Akreditasyon

Halal Torism Occupational Standards Professional Competencıes And Accreditation In Turkey
Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. İrfan Mısırlı, Arş. Gör. Hüseyin Pamukçu
1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi
07-09 Nisan 2017, Alanya-Türkiye