Verilen Dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı AKTS Kredi
Teorik Uygu

lama

2017-2018 Bahar TRİ 598 Seminer     2 7,50
TR 308 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (1. Şube) 3 36 3 3
TR 308 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (2. Şube) 3 35 3 3
TOI 304 Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İÖ) 2 2 46 4 3
TOI 316 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (İÖ) 2 2 43 4 3
TOI 466 Helal Turizm (İÖ) 2 9 3 2
TOI 304 Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (1. Şube) 2 2 64 4 3
TOI 304 Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2. Şube) 2 2 29 4 3
TOI 316 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (1. Şube) 2 2 62 4 3
TOI 316 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (2. Şube) 2 2 28 4 3
TOI 466 Helal Turizm 2 15 3 2
2018-2019 Güz TOI 105 Genel Turizm 2 1 58 4 3
GST 107 Genel Turizm 2   49 4 2
TOI 353 Toplantı ve Kongre Yönetimi 2 54 3 2
TOI 403 Bitirme Tezi I 2 2 10 5 3
TR 101 Genel Turizm 3 99 3 3
TR 401 Bitirme Çalışması- I 2   5 3 2
TIN 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 4 7,50 3
TRI 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 24 7,50 3
TRI 535 Dijital Pazarlama 3   11 7,50 3
TRI 597 Uzmanlık Alan Dersi 3   2 6 3
TRI 599 Tez 1 2 60 1
Bahar TOI 304 Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 61 4 3
TOI 316 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2 2 84 4 3
TOI 404 Bitirme Tezi II 2 2 9 5 3
TOI 466 Helal Turizm 2 22 3 2
TR308 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 76 3 3
TR 402 Bitirme Çalışması- II 2 5 3 2
TIN 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 4 7,50 3
TRI 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 7 7,50 3
TRZ 601 Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntemleri 3 3 7,50 3
TRI 597 Uzmanlık Alan Dersi 3   4 0 4
TRI 598 Seminer 4 7,50
TRI 599 Tez 1 4 60 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020

Güz TOI 105 Genel Turizm 2 1 61 4 3
TOI 403 Bitirme Tezi I 2 2 3 5 3
GST 107 Genel Turizm 2 73 4 2
TR 101 Genel Turizm 3 110 3 3
TR 401 Bitirme Çalışması I 2 5 3 2
TIN 597 Uzmanlık Alan Dersi 4 4
TIN 599 Tez Çalışması 60 1
TIN 528 İnanç Turizminde Ağırlama Yönetimi 3 6 7,50 3
TRI 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 7 7,50 3
TRZ 611Helal Turizm Teorisi 3 5 7,50 3
TRI 597 Uzmanlık Alan Dersi 4   5 0 4
TRI 599 Tez 1 5 24 1
 

 

 

 

 

 

Bahar

TIN 521 İnanç Turizminde Rekreasyon ve Boş Zaman 3 7 7,50 3
TIN 530 Seminer 4 7,50
TRZ 625 Turizm Sektöründe E-Pazarlama ve Bilgi Teknolojileri Uygulamaları 3 1 7,50 3
TRİ 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 5 7,50 3
TRİ 597 Uzmanlık Alan Dersi 4 5 4
TRİ 598 Seminer 1 7,50  
TRİ 599 Tez 1 5 60 1
TR 308 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 55 3 3
TR 402 Bitirme Çalışması II 2 4 3 2
TOI 304 Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 26 4 3
TOI 316 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2 2 35 4 3
TOI 404 Bitirme Tezi II 2 2 3 5 3
TOI 466 Helal Turizm 2 45 3 2
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021

 

 

 

 

 

 

Güz

TOI 403 Bitirme Tezi I 2 2 1 5 3
TR 401 Bitirme Çalışması I 2 1 3 2
TOI 105 Genel Turizm 2 1 4 4 3
GST 107 Genel Turizm 2 76 4 2
TR 101 Genel Turizm 3 112 3 3
TRZ 611 Helal Turizm Teorisi 3 4 7,50 3
TIN 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 9 7,50 3
TRI 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 8 7,50 3
 

 

 

 

Bahar

TRİ 597 Uzmanlık Alan Dersi 4 5 4
TRİ 599 Tez 1 5 60 1
GMS212 Türk Mutfak Kültürü 2 0 68 2 2
GMS212 Türk Mutfak Kültürü (İÖ) 2 0 66 2 2
Akademik ve Mesleki Gelişim Projesi (Seçmeli) 3 0 2 3 5
Mutfaklarda Atık Yönetimi (Seçmeli) 1 2 45 2 4
Mutfaklarda Atık Yönetimi (Seçmeli) (İÖ) 1 2 40 2 4
Seminer (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans) 0 2 11 0 5
 

 

2021-2022 Güz Dönem

Dünya Mutfaklarında Yeni Eğilimler 2 0 31 2 2
Dünya Mutfaklarında Yeni Eğilimler (İÖ) 2 0 30 2 2
Turizmde Tüketici Davranışı 2 0 22 2 3
İnançların Mutfak Kültürüne Etkisi (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans) 3 0 12 3 5

 

VERİLEN SAHA EĞİTİMLERİ:

 • Farklı Misafir Türlerine Özel Ağırlama İşletmeciliği
 • Etkili İletişim
 • Turizmde Dijital Pazarlama
 • Helal Konseptli Otelcilik Nedir? Global Standartlar
 • Turizmde Arz Bileşenleri ve Talep Odaklılık
 • Turizmin Dijital Geleceği ve Helal Turizm
 • Helal Konseptli Hizmet Sunan İşletmelerde Çalışan Personelin Taşıması Gereken Nitelikler
 • İslamiyet’te Helal Kavramı ve Turizm İlişkisi
 • Turizm Endüstrisinde Helal Turizmin Yeri ve Önemi
 • Bir Sistem Olarak Turizm ve Turizm Planlamasının Amacı
 • Turizm Neden Önemli Bir Sektördür?
 • Turizmin Bölge Ekonomisine Etkileri
 • Turizm Planlamasında Dijitalleşme ve Yenilikçilik
 • Turizm İşletmelerinin Çevrimiçi İtibar Yönetimi
 • Turizmde Dijital Trendler