Öğrencilerin Bölüm ve Meslek Tercihlerinin Ailelerin Sosyo-Ekonomik Durumuna Göre Değerlendirilmesi

Öğrencilerin Bölüm ve Meslek Tercihlerinin Ailelerin Sosyo-Ekonomik Durumuna Göre Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği
Yazarlar: Ümit ŞENGEL , Hüseyin PAMUKÇU , Mehmet SARIIŞIK
2nd International Congress Of Tourism And Management Researches Proceeding Book
01-03 MAY 2015, KUSADASI – TURKEY