İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı: Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Doktora Programı, Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı ve İnanç Turizmi İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (2018-2020)

Bölüm Başkanı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü (2018-2020)

Fakülte Kurulu Üyesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu (2018-2020)

Koordinatör: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Bologna Birimi (2020-2021)

Komisyon Başkanlığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Komisyonu (2018-2021)

Komisyon Başkanlığı: Burs ve Yardım Komisyonu (2018-2021)

Komisyon Başkanlığı: Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu (Turizm İşletmeciliği Bölümü) (2018-2021)

Komisyon Başkanlığı: Akademik Teşvik Puanı Belirleme Komisyonu (Turizm İşletmeciliği Bölümü) (2018-2021)

Kurum Koordinatörü: YÖK Lisans Destek Bursu Programı Turizm Fakültesi (2017-2021)

Strateji Geliştirme Kurulu ve Strateji Geliştirme Ekibi Üyesi: (2019-2021)

Komisyon Üyesi: Akademik Kadrolara Atama ve Görev Uzatma Ön Değerlendirme (2018-2021)

Komisyon Üyesi: Dış İlişkiler ve Proje Komisyonu (2018-2021)

Komisyon Üyesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dış İlişkiler ve Proje Komisyonu ve Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler Komisyonu (2016-2019)

Komisyon Üyesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Komisyonu (2014-2017)

Komisyon Üyesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu (2014-2017; 2018-2021)

Takım Üyesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Program Değerlendirme, Turizm İşletmeciliği Bölümü Öz Değerlendirme Takım Üyesi